Téma doktorského studia

Modelování tepelného chování pryžových tlumičů vibrací

Školitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Popis:
Úkolem bude vytvořit matematický 3D model pro řešení úloh vedení tepla s vnitřními zdroji s velkým stupněm nelineárního chování a dále vytvořený model verifikovat v laboratorních podmínkách. Vytvořené modely budou uplatněny pro řešení silentbloků, pružných uložení motorů.
Poznámka:
Předpokládá zapojení do projektů Ústavu automobilního a dopravního inženýrství.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI A P cs Schváleno oborovou radou