Téma doktorského studia

Mikroskopické zobrazování suché hmoty živých buněk a jeho využití v individuální léčbě nádorového nemocnění

Školitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Daniel Zicha, CSc.
Popis:
Využití koherencí řízené holografické mikroskopie a dalších metod pro zobrazování fáze při dynamickém měření rozložení suché hmoty živých nádorových buněk v tkáňové kultuře Kvantitativní vyhodnocení statistické signifikance změn reakcí buněk na chemoterapeutika pomocí dynamických morfometrických parametrů odvozených metodami počítačového zpracování obrazu Projekt bude zahrnovat vývoj mikroskopických metod, metod počítačového zpracování obrazu, analýzy dat a kultivace buněk.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou