Téma doktorského studia

Klíčové aplikace pro holografickou mikroskopii

Školitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Pavel Kolman, Ph.D.
Popis:
Fluorescenční holografický mikroskop má na rozdíl od běžného fluorescenčního mikroskopu dva objektivy umístěné proti sobě a nemá žádný skenovací systém. Kromě optických řezů vzorkem (amplitudové zobrazní) poskytuje též fázové zobrazení nesoucí informaci o optické hustotě předmětu. Přestože je mikroskop primárně určen pro zobrazování transparentních předmětů schopných emitovat záření (např. fluorescenční), lze jej využít též pro holografické zobrazování povrchů odrazných vzorků či pro holografické zobrazování v procházejícím světle. Práce by měla zahrnovat výběr vhodných typů vzorků, návrh experimentu, návrh a realizaci přípravků pro přípravu, umístění, uchycení a uchování vzorku ve vhodném prostředí a pro manipulaci se vzorkem v průběhu experimentu, dále provádění experimentů a testování zobrazovacích možností mikroskopu pro různé typy vzorků a publikování výsledků. Cílem práce je nalézt limity mikroskopu a maximálně využít všech jeho zobrazovacích možností a najít nejvhodnější aplikace pro tuto novou zobrazovací techniku.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou