Téma doktorského studia

3D zobrazování s využitím fluorescenční holografické mikroskopie

Školitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Pavel Kolman, Ph.D.
Popis:
Fluorescenční holografický mikroskop má na rozdíl od běžného fluorescenčního mikroskopu dva objektivy umístěné proti sobě a nemá žádný skenovací systém. Kromě optických řezů vzorkem (amplitudové zobrazní) poskytuje též fázové zobrazení nesoucí informaci o optické hustotě předmětu. Cílem práce je vývoj a softwarová implementace metod pro 3D zobrazování s využitím amplitudové i fázové složky zobrazení.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou