Téma doktorského studia

Studium a optimalizace procesních parametrů při 3D tisku metodou navařování drátu

Školitel: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE
Popis:
3D tisk kovů ve všech variantách patří mezi moderní aditivní výrobní technologie. Jednou z variant je navařování drátu, které sice není tak přesné, jako navařování prášku, ale je rychlé a ekonomicky výhodné. S prudkým rozvojem těchto metod souvisí i studium materiálových vlastností vytvářených struktur, souvisejících s výrobním postupem, kdy dochází při navařování k opakovaným teplotním cyklům vedoucím ke změnám ve struktuře materiálu a souvisejícím mechanickým vlastnostem. Mechanické vlastnosti výsledných struktur jsou klíčové zvláště při použití speciálních materiálů, citlivých na teplotní cykly výrobního procesu. Cílem práce bude jednak studium proveditelnosti u konkrétních výrobků vhodných pro 3D tisk, včetně praktické aplikace možnosti 3D tisku kovů obloukovými metodami svařování.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4T-P D-STG P cs Schváleno oborovou radou