Téma doktorského studia

Distribuované optimalizační systémy

Školitel: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Popis:
Distribuovaný přístup je současným trendem v mnoha oblastech aplikací výpočetní techniky, např. v komunikacích, databázích, výpočtech, v řídicích aplikacích a v mnoha dalších. U všech těchto oblastí je optimalizace důležitou součástí jejich realizace. Distribuovaný přístup k optimalizacím umožňuje přizpůsobení struktury řešených optimalizačních úloh reálným podmínkám, kdy lze provádět na nižších úrovních dílčí optimalizace, které budou interagovat s ostatními dílčími optimalizacemi, a které se budou podílet na celkovém výsledku.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-K D-KPI Ř K cs Schváleno oborovou radou
2019/20 D4Z-P D-KPI Ř P cs Schváleno oborovou radou