Téma doktorského studia

Výzkum integrálních a lokálních fotoluminiscenčních vlastností nanostruktur

Školitel: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.
Popis:
- vybudování aparatury pro měření lokálních a integrálních fotoluminiscenčních vlastností nanostruktur - výzkum fotoluminiscenčních vlastností nanostruktur (uspořádaných i neuspořádaných polovodičových/dielektrických struktur)
Poznámka:
Podpora projekty: TAČR TE01020233: AMISPEC, GAČR P102/12/1881, European Regional Development Fund - CEITEC-CZ.1.05/1.1.00/02.0068 EU 7th Framework Programme No. 286154 - SYLICA a No. 280566 - UnivSEM
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou