Téma doktorského studia

IR spektroskopie využitím plasmonických nano a mikrostruktur

Školitel: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.
Popis:
FT IR spektroskopie může být použita pro detekci adsorbovaných komplexních (bio)molekul na plasmonických nanostrukturách nových materiálů (např. grafen). Namísto klasických posuvů spekter lokalizovaných plasmonových polaritonů může být přítomnost molekul detekována v optickém spektru zesílením plasmonickými efekty. Pro zesílení lze zejména využít laditelnosti rezonančních vlastností nanostruktur.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou