Studijní plán

Akademický rok 2022/2023
Obor: --- bez specializace Stupeň: 2
prezenční studium Ročník: 1
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
SGA-AGrafy a algoritmyen 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
zá,zk ÚM prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
SN3-ANumerické metody IIIen 3 P: 13 × 2
CPP: 13 × 1
kl ÚM prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
SO2-AOptimalizace IIen 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 1
zá,zk ÚM RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
SP3-APravděpodobnost a statistika IIIen 3 P: 13 × 2
CPP: 13 × 1
kl ÚM doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D.
STM-ATeoretická mechanikaen 6 P: 13 × 3
C1: 13 × 2
zá,zk ÚMTMB prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
SU2-AFunkcionální analýza IIen 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
zá,zk ÚM prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.
0PPS-APrůmyslový projekt (N-MAI)en 2 PX: 1 × 120
ÚM prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Volitelný
S2M-AStochastické modelováníen 3 C1: 13 × 2
kl ÚM Ing. Josef Bednář, Ph.D.
1CKČeština - konverzace 1en 4 Cj: 13 × 2
zá,zk ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny Skupina č. 1 typu B)
SPJ-AProgramovací jazyk Javaen 4 P: 13 × 1
CPP: 13 × 2
kl ÚM Ing. Pavla Sehnalová, Ph.D.
VPW-AProgramování pro Windowsen 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚAI Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
Semestr letní
Povinný
SFA-AFourierova analýzaen 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
kl ÚM prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.
SKF-AFunkce komplexní proměnnéen 5 P: 13 × 3
C1: 13 × 2
zá,zk ÚM prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
SML-AMatematická logikaen 5 P: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚM prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
SSP-AStochastické procesyen 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 1
zá,zk ÚM doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D.
S1M-AVariační početen 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
kl ÚM doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
TNM-ANumerické metody analýzy obrazůen 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚM prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny Skupina č. 2 typu B)
SR0-ARekonstrukce a analýza 3D scénen 4 P: 13 × 1
CPP: 13 × 2
kl ÚM Mgr. Jana Procházková, Ph.D.
VAI-AAlgoritmy umělé inteligenceen 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚAI prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 37 30 67
průměrný počet hodin týdně 36,73 25,50 31,12
průměrný počet zkoušek 5,50 4,50 10