Studijní plán

Akademický rok 2022/2023
Obor: --- bez specializace Stupeň: 2
prezenční studium Ročník: 2
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
SDP-ADiploma Seminar I (N-AIM-A)en 2 C1: 13 × 1
ÚM doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.
SD5-ADiploma Project I (N-AIM-A)en 4 VD: 13 × 5
ÚM doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.
SFI-AFinanční matematikaen 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 1
kl ÚM RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
SGA-AGrafy a algoritmyen 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
zá,zk ÚM prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
SMM-AMatematické metody v teorii prouděníen 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 1
zá,zk ÚM doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.
SOR-AZáklady optimálního řízeníen 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
zá,zk ÚM prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.
SU2-AFunkcionální analýza IIen 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
zá,zk ÚM prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.
Volitelný
SSJ-ASpolehlivost a jakosten 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 1
zá,zk ÚM Ing. Josef Bednář, Ph.D.
S1K-AMechanika kontinuaen 4 P: 13 × 3
C1: 13 × 3
zá,zk ÚMTMB prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
1CKČeština - konverzace 1en 4 Cj: 13 × 2
zá,zk ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 2 type B)
SO2-AOptimalizace IIen 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 1
zá,zk ÚM RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
0TH-AÚvod do teorie heren 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
zá,zk ÚM doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
Semestr letní
Povinný
SDQ-ADiploma Seminar II (N-AIM-A)en 2 C1: 13 × 2
ÚM doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.
SDR-AModerní metody řešení diferenciálních rovnicen 5 P: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚM prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
SD6-ADiploma Project II (N-AIM-A)en 6 VD: 13 × 7
ÚM doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.
SFA-AFourierova analýzaen 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
kl ÚM prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.
SML-AMatematická logikaen 5 P: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚM prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
SSR-AMatematické strukturyen 4 P: 13 × 2
kl ÚM prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
Volitelný
SAV-AGeometrické algoritmy a kryptografieen 3 P: 13 × 2
zk ÚM doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
SR0-ARekonstrukce a analýza 3D scénen 4 P: 13 × 1
CPP: 13 × 2
kl ÚM Mgr. Jana Procházková, Ph.D.
S3M-AMatematický seminářen 2 C1: 13 × 2
ÚM prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
VTR-AAlgebraická teorie řízeníen 3 P: 13 × 2
kl ÚM doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 3 - type A)
S1M-AVariační početen 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
kl ÚM doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
TNM-ANumerické metody analýzy obrazůen 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚM prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 42 42 84
průměrný počet hodin týdně 35 34,50 34,75
průměrný počet zkoušek 8 3,50 11,50