Proč studovat na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce.

  • S celkovým počtem 4 500 studentů je druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Nabízí studium v perspektivních strojírenských oborech a oborech aplikovaných věd.
  • Absolventi fakulty nemají problémy si najít zaměstnání. Fakulta v žádném případě nevychovává nezaměstnané. (60% absolventů má zajištěnou práci již během studia, dalších 33% ji získá během následujících 3 měsíců.)
  • V každoročním průzkumu kvality vysokých škol, který pořádají Hospodářské noviny, se fakulta dlouhodobě umísťuje na předních místech v žebříčku strojních fakult. (První pozici obsadila v roce 2013, 2012, 2011, 2009, 2008.)
  • V analýze vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace byla fakulta vyhodnocena jako 10. nejvýkonnější instituce v českém výzkumu.
  • Fakulta úzce spolupracuje s partnerskými fakultami v rámci Vysokého učení technického v Brně i Masarykovy univerzity. Dlouhodobě také rozvíjí spolupráci se zahraničními vzdělávacími institucemi.
  • Fakulta nabízí studentům různé formy studia na partnerských zahraničních univerzitách. Např. u vybraných navazujících magisterských oborů lze současně s diplomem VUT v Brně získat také diplom zahraniční univerzity. Jde o studia s dvojím diplomem (double diploma, joint degree), jejich jedna část probíhá na FSI a druhá na zahraniční univerzitě.
  • Pro výuku i výzkumnou a vývojovou činnost fakulta disponuje moderně vybavenými laboratořemi. V současné době probíhá významná modernizace odborných pracovišť fakulty, kterou umožnilo získání prostředků prostřednictvím projektu Netme Center.
  • Studium je úzce propojeno s praxí. Úzká spolupráce s průmyslovými partnery patří k prioritám fakulty. Studenti se již během studia zapojují do řešení skutečných problémů z prostředí partnerských firem. Odborníci z praxe spolupracují i při tvorbě bakalářských a diplomových prací.
  • Studenti se mohou zapojit do velmi zajímavých studentských soutěží a projektů – např. vývoj a výstavba studentské formule či automobilů na alternativní pohon.
  • Studenti mají příležitost využívat moderní univerzitní sportoviště a těšit se z dalších výhod studentského života, které nabízí město studentů - Brno.