Téma doktorského studia

Matematický model vozidlového tlumiče

Školitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
Popis:
Cílem práce je vytvořit matematický model tlumiče využitelného pro simulace dynamiky vozidla, se strukturou parametrů snadno identifikovatelných pomocí dynamometru.
Poznámka:
ÚADI disponuje technický zázemím pro měření dynamiky vozidel za jízdy, laboratorním vybavením pro měření charakteristik tlumičů, parametrů vozidel a disponuje simulačním softwarem MSC ADAMS/Car ,MSC ADAMS/Tire, Matlab/Simulink, atd. Technicko-materiální zabezpečení je realizováno v rámci Národního centra kompetence Josefa Božka a ve spolupráci s průmyslovým partnerem. V průběhu studia se předpokládá stáž v zahraničí.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI A P cs Schváleno oborovou radou