Téma doktorského studia

Predikce trhlin a vad v půběhu plynulého odlévání oceli

Školitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Školitel specialista: doc. Ing. František Šebek, Ph.D.
Popis:
Téma práce bude navazovat na vývoj spojeného tepelně-mechanického modelu pro simulace plynule odlévaných ocelových předlitků, který zahrnuje řešení solidifikace, mechanického napětí a přenosu tepla a hmoty v tuhnoucím ocelovém předlitku. Cílem práce je návrh, implementace a validace tepelně-mechanických kritérií, které budou umožňovat predikci vzniku trhlin a vad na základě informací o vývoji teplotně-napjatostního stavu předlitku. Budou zhodnoceny možnosti použít validovaný numerický model s experimentálně získanými daty k rychlé analýze procesu plynulého odlévání v reálném čase.
Poznámka:
Téma navazuje na nově přijatý projekt GAČR 19-20802S „Spojený tepelně-mechanický model tuhnutí oceli pro predikci vzniku trhlin v reálném čase“.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou