Téma doktorského studia

Časový tepelně bilanční model ocelárny

Školitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.
Popis:
Předmětem vývoje komplexní model celého procesu ocelárny tj. od elektrické pece přes sekundární metalurgii až po plynulé odlévání tj. po stránce toku materiálu. S cílem simulovat a optimalizovat celý proces. Předpokládá se použití software MATLAB/Simulink a SimEvent.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení studia zajišťuje EÚ odbor termomechaniky a techniky prostředí, který bude mít kdys pozici dvě grafické stanice s GPU TESLA. Předpokládá se i průmyslová spolupráce s podniky Železárny Pobrezová, ASM automation. Podpora z projektů GAČR a smluvního výzkumu.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI T P cs Schváleno oborovou radou