Téma doktorského studia

Matematické modelování dynamických systémů

Školitel: doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.
Popis:
Mnoho problémů technická praxe je možno popsat a kvalitativně vyšetřovat prostřednictvím dynamických systémů. Vytvoření adekvátního modelu vyžaduje důslednou analýzu problému a orientaci v příslušném technickém oboru. Zahrnutí mnoha detailních faktorů (nemajících významný vliv na model) zpravidla komplikuje tvar i následné vyšetřování modelu, zatímco zanedbání některých významných vlivů může znehodnotit získanou analýzu. Získané výsledky je pak pro validaci modelu nutno konfrontovat s reálnými daty. Podstatou práce je získání znalostí a zkušeností z matematické a numerické analýzy pro účely formulace matematických modelů technické praxe a jejich numerickému zpracování a interpretaci.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4P-A D-APM P en Schváleno oborovou radou
2019/20 D4P-P D-APM P cs Schváleno oborovou radou