Téma doktorského studia

Algebraicko-geometrické metody v mechanice kontinua a u materiálů s mikrostrukturou

Školitel: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
Popis:
Téma je zaměřeno na použití teorie jetů a Weilových algeber pro materiály odpovídající Cosseratově kontinuu a jeho dalším zobecněním. Jde o nové použití metod komutativní algebry a moderní diferenciální geometrie v aplikacích.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4P-P D-APM P cs Schváleno oborovou radou