Téma doktorského studia

Výzkum a vývoj magnetoreologického těsnění

Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: doc. Ing. Michal Kubík, Ph.D.
Popis:
V současné době se tradičně používá magnetické kapalinové těsnění, které využívá ferro magnetickou kapalinu jako těsnící medium. Zásadní nevýhoda této koncepce je především v nízké tlakové únosnosti (maximální tlaková únosnost), která dosahuje desetin baru. Použitím magnetoreologické kapaliny a vhodnou konstrukcí magnetického obvodu těsnění je možné tlakovou únosnost výrazně zvýšit. Nicméně jedná se o novou a neprobádanou oblast a je nutné vyřešit celou řadu problémů. a. Cílem je inovace magnetoreologického těsnění pro dosažení dokonalé těsnosti, zejména s ohledem na možný únik nosné kapaliny v extrémních provozních podmínkách. Jde o experimentální práci s využitím stávajícího zařízení pro testy magnetoreologického těsnění.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení: Návrh magnetických obvodů magnetického těsnění bude zajištěn licencí SW Ansys Electromagnetics, magnetická měření budou probíhat za pomocí magnetometru F-W Bell 5180, DAQ systémů Dewe-2010, Dewe-50-USB2-8, Dewe-800 od firmy Dewetron. Pro testy bude dostupné vyvinuté experimentální zařízení pro testování tlakové únosnosti a ztrátového momentu magnetického těsnění. Personální zázemí: V současné době se problematikou na ÚK zabývají doc. Ing. I. Mazůrek, CSc., Ing. J. Roupec, Ph.D., Ing. Z. Strecker, Ph.D. a Ing. M. Kubík, Ph.D. k základnímu stipendiu 10 500,- se počítá s doplňkovým stipendiem až 19 500,- dle zapojení do řešených projektů. Podpora grantovými projekty: Studium bude nedílnou součástí projektů JOBNAC, MESTEC, GAČR, TAČR a MPO.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou