Téma doktorského studia

Adaptace semi-aktivně řízených magnetoreologických tlumičů do podvozku motocyklu

Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Popis:
Cílem je adaptovat aktuální semi-aktivní řízení magnetoreologického tlumiče s ohledem na dynamické a kinematické podmínky jízdy, kterou jsou pro motocykl specifické. Zejména to je malý rozdíl mezi odpruženou a neodpruženou hmotou, velký nárůst odpružené hmoty při jízdě se spolujezdcem a náklon motocyklu při průjezdu zatáčkou. Jedná se experimentální práci, jejíž součástí je odladění algoritmu a jeho experimentální ověření na standu umožňující simulaci náklonu motocyklu při průjezdu zatáčkou.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení: Experimenty budou zajištěny pomocí programovatelného pulzátoru Inova, bubnového simulátoru vozovky, DAQ systémů Dewe-2010, Dewe-50-USB2-8 a Dewe-800 od firmy Dewetron a snímačů zrychlení, síly a polohy. Personální zázemí: V současné době se uvedenou problematikou na ÚK zabývají doc. Ing. I. Mazůrek, CSc., Ing. J. Roupec, Ph.D., Ing. Z. Strecker, Ph.D. a Ing. M. Kubík, Ph.D. Od roku 2017 spolupracujeme s celosvětově významným pracovištěm na INHA University v Jižní Koreji, které vede profesor S.B. Choi a na spolupráci na vývoji MR tlumiče pro motocykly jsme domluveni s Univerzitou v Krakowě s Dr. Goldashem. k základnímu stipendiu 10 500,- se počítá s doplňkovým stipendiem až 19 500,- dle zapojení do řešených projektů. Podpora grantovými projekty: Studium bude nedílnou součástí projektů JOBNAC, MESTEC, GAČR, TAČR a MPO. Možnost zahraniční stáže na INHA University pod vedením prof. S.B. Choie a na Univerzitě Krakow pod dr. Goldashem.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou