Téma doktorského studia

Eliminace rázů pomocí magnetoreologických tlumičů

Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Popis:
Cílem je vyvinout magnetoreologický tlumič pro tlumení silných rázových dějů (exploze) a řídící algoritmus reagující na extrémně rychlé energetické změny. Řídicí algoritmus musí být schopen mj. efektivně reagovat na rozdíly v hmotnosti, počáteční rychlosti odpružené hmoty a teplotě tlumiče, tak aby byl plně využit celý zdvih tlumiče pro minimalizování silových účinků zpomalení. Jedná se o experimentální práci rozšiřující možnosti použití magnetoreologických tlumičů v průmyslové praxi. Součástí práce bude návrh a výroba standu pro testování rázových dějů.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení: Experimenty budou zajištěny pomocí nově navrženého standu pro testování rázových dějů, programovatelného pulzátoru Inova, DAQ systémů Dewe-2010, Dewe-50-USB2-8 a Dewe-800 od firmy Dewetron a snímačů zrychlení, síly a polohy. Personální zázemí: V současné době se uvedenou problematikou na ÚK zabývají doc. Ing. I. Mazůrek, CSc., Ing. J. Roupec, Ph.D., Ing. Z. Strecker, Ph.D. a Ing. M. Kubík, Ph.D. Od roku 2016 spolupracujeme s celosvětově významným pracovištěm na University of Maryland v USA, které vede profesor Norman Wereley. k základnímu stipendiu 10 500,- se počítá s doplňkovým stipendiem až 19 500,- dle zapojení do řešených projektů. Podpora grantovými projekty: Studium bude nedílnou součástí projektů JOBNAC, MESTEC, GAČR, TAČR a MPO. Možnost zahraniční stáže na University of Maryland pod vedením prof. N. Wereleyho.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou