Téma doktorského studia

Vývoj algoritmu pro semi-aktivní řízení rychlého magnetoreologického tlumiče

Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
Popis:
Odpružení automobilů musí zajistit eliminaci vibrací přenášené na cestující, a zároveň co nejstabilnější přítlak kola na vozovku. S pasivními tlumiči nelze tyto dvě funkce plně zajistit. Tyto dva základní požadavky odpružení automobilu by měly být dosažitelné aplikací semiaktivního řízení Magnetoreologických tlumičů. Na ústavu konstruování byla vyvinuta konstrukce magnetoreologického tlumiče, který je schopen několikanásobně změnit sílu za méně než 1.5 ms. Cílem práce je inovace stávajících případně návrh nových algoritmů řízení magnetoreologických tlumičů uvažujících různé parametry závěsů a magnetoreologických tlumičů.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení: Experimenty budou zajištěny pomocí programovatelného pulzátoru Inova, DAQ systémů Dewe-2010, Dewe-50-USB2-8, Dewe-800 od firmy Dewetron, unikátního rychlého proudového regulátoru a magnetometru F-W Bell 5180. Personální zázemí: V současné době se uvedenou problematikou na ÚK zabývají doc. Ing. I. Mazůrek, CSc., Ing. J. Roupec, Ph.D., Ing. Z. Strecker, Ph.D. a Ing. M. Kubík, Ph.D. Od roku 2017 spolupracujeme na vývoji rychlého MR tlumiče s celosvětově významným pracovištěm na INHA University v Jižní Koreji, konkrétně s profesorem S.B. Choiem. K základnímu stipendiu 10 500,- se počítá s doplňkovým stipendiem až 19 500,- dle zapojení do řešených projektů. Podpora grantovými projekty: Studium bude nedílnou součástí projektů JOBNAC, MESTEC, GAČR, TAČR a MPO. Možnost zahraniční stáže na INHA University pod vedením prof. S.B. Choie.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou