Téma doktorského studia

Vývoj vysoce stabilní a výkonné magnetoreologické kapaliny

Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Popis:
Cílem práce je syntetizovat ve spolupráci s Chemickou fakultou a INHA University magnetoreologickou kapalinu s velkou sedimentační stabilitou a vysokým MR efektem s ohledem na budoucí použití v kolejové a automobilové dopravě a ve space aplikacích. Jedná se o experimentální práci rozšiřující možnosti použití magnetoreologických tlumičů v průmyslové praxi. Pro měření bude použit unikátní slit-flow reometr a zařízení pro měření sedimentace. V práci budou použity nejnovější poznatky z výzkumu v oblasti monodisperzních a bidisperzních kapalin a nosných Nenewtonských kapalin s počáteční mezí toku. Součástí práce bude také analýza časové odezvy MR kapaliny, která ovlivňuje rychlost aktivace MR kapaliny.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení: Experimenty budou zajištěny pomocí programovatelného pulzátoru Inova, slit-flow reometru pro vysoké smykové spády, DAQ systémů Dewe-2010, Dewe-50-USB2-8 a Dewe-800 od firmy Dewetron a zařízení pro měření sedimentace. Personální zázemí: V současné době se uvedenou problematikou na ÚK zabývají doc. Ing. I. Mazůrek, CSc., Ing. J. Roupec, Ph.D., Ing. Z. Strecker, Ph.D. a Ing. M. Kubík, Ph.D. Od roku 2017 v rámci projektu GAČR spolupracujeme na vývoji stabilní MR kapaliny s celosvětově významným pracovištěm na INHA University v Jižní Koreji, konkrétně s profesorem H.J. Choiem a s Chemickou fakultou při VUT v Brně. Dále spolupracujeme na vývoji MR kapalin s pracovištěm Centre National de la Recherche Scientifique, které je součástí University of Nice-Sophia. k základnímu stipendiu 10 500,- se počítá s doplňkovým stipendiem až 19 500,- dle zapojení do řešených projektů. Podpora grantovými projekty: Studium bude nedílnou součástí projektů JOBNAC, MESTEC, GAČR, TAČR a MPO. Možnost zahraniční stáže na INHA University pod vedením prof. H.J. Choie nebo na University of Nice pod vedením Dr. Kuzhira.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou