Téma doktorského studia

Vývoj strukturovaných magnetických obvodů

Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
Popis:
Užitné vlastnosti elektromagnetických strojů jsou závislé na konstrukci a materiálu magnetického obvodu. V současnosti jsou největší omezující faktory maximální dosažitelné magnetické toky v magnetickém obvodu a generované vířivé proudy. Vířivé proudy mohou být téměř eliminováný feritovými, nebo SMC materiály s vysokou rezistivitou. Tyto materiály ale mají ve srovnání s kovovými materiály (ocel, železo, kobaltové slitiny atd.) nízkou mez magnetického nasycení a nízkou permeabilitu, což omezuje výkon stroje. 3D tisk kovových materiálů přináší nové možnosti v návrhu magnetických obvodů. Vhodná struktura jádra umožňuje dosáhnout vysokých magnetických toků a zároveň zajistit nízkou úroveň generování vířivých proudů. Cílem studia je návrh smart struktur magnetických obvodů. Jedná se o experimentální práci, jejímž smyslem je pomocí 3D tisku vhodných struktur dosáhnout výborných magnetických vlastností, nízké hmotnosti a nízkých ztrát vířivými proudy.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení: Návrh obvodů bude zajištěn licencí SW Ansys Electromagnetics, magnetická měření budou probíhat za pomocí magnetometru F-W Bell 5180, DAQ systémů Dewe-2010, Dewe-50-USB2-8, Dewe-800 od firmy Dewetron. K dispozici bude také 3D tiskárna na kovové materiály SLM 280HL. Měření rezistivity a B-H křivek bude probíhat ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou a Akademií věd na zařízení Remacomp a Remagraph. Personální zázemí: V současné době se problematikou simulací magnetických obvodů na ÚK zabývají doc. Ing. I. Mazůrek, CSc., Ing. J. Roupec, Ph.D., Ing. Z. Strecker, Ph.D. a Ing. M. Kubík, Ph.D. Problematikou 3D tisku kovových materiálů se zabývá Doc. D. Paloušek, který bude druhým školitelem specialistou. Od roku 2018 spolupracujeme na vývoji a simulacích elektromagnetů s firmou Magnetworks. k základnímu stipendiu 10 500,- se počítá s doplňkovým stipendiem až 19 500,- dle zapojení do řešených projektů. Podpora grantovými projekty: Studium bude nedílnou součástí projektů NETME+, GAČR, TAČR a MPO.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou