Téma doktorského studia

Vývoj metod in-line tepelného zpracování ocelových polotovarů

Školitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
Popis:
Cílem je rozvoj metod kontinuálního tepelného zpracování válcovaných materiálů pro dosažení nové struktury a nových mechanických vlastností ocelí. Téma kombinuje experimentální výzkum v oblasti chlazení horkých pohybujících se povrchů s výzkumem materiálových vlastností takto zpracovaných ocelí. Důraz bude kladen na objasnění vlivu dynamiky tepelného zpracování na strukturu materiálů.
Poznámka:
Řešení problematiky je materiálně zajištěno vybavením Laboratoře přenosu tepla a proudění a studium je navázáno na řešení výzkumných projektů pro průmyslové partnery. V oblasti je navázána úzká spolupráce s podniky jak v ČR, tak i v zahraničí. Předpokládá se možnost vypsání mimořádného stipendia a zahraničních stáží.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou