Téma doktorského studia

Identifikace vzniku poškození pomocí metod nedestruktivního testování

Školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Školitel specialista: Ing. František Vlašic, Ph.D.
Popis:
Práce je zaměřena na výzkum, identifikacie a kvantifikaci strukturních změn, které nastávají v cyklicky zatěžovaných konstrukcích. Jedná se o experimentální práci zaměřenou na korelaci výsledků získaných metodami akustické emise a dalších metod nedestruktivního zkoušení.
Poznámka:
Předpokládá se spolupráce na řešených projektech TA ČR a MPO.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou