Téma doktorského studia

Velkorozměrový robotický 3D tisk biodegradabilních materiálů s vláknitou výztuží

Školitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
Popis:
Cílem je zvyšování mechanických vlastností stavebních prvků extrudovaných z materiálů uhlíkové stopy ve stavebním průmyslu. Přínosu je možné dosáhnout jednak návrhem speciálních extruderů schopných klást matrici a přírodní výztuž způsobem zvyšujícím pevnost v tlaku, ale i návrhem chytrých zdí generovaných na základě nároků na sebezastínění, provětrání, nebo naopak zvyšování energetického zisku ze slunečního záření.
Poznámka:
Technicko materiální zabezpečení studia: Laboratoř aditivních technologií Ústavu konstruování disponuje laboratorními prostory a špičkovým přístrojovým vybavením (např. stroj Kuka KRHA60, 3D skener ATOS) v rámci centra výzkumu a vývoje NETME. Podpora studia grantovými projekty: Téma disertační práce je propojeno s momentálně řešenými a projekty aplikovaného výzkumu (TAČR). Jedná se tak o aktuální řešenou problematiku vědy a výzkumu s jasně specifikovaným dopadem do inovací. Etapy řešení: 1. studium zpracování biodegradabilnich materiálů 2. testování materiálových vlastností 3. hledání signifikantních parametrů 4. testování strategie tisku 5. ověření aplikačního potenciálu 6. publikace výsledků
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou