Téma doktorského studia

Hybridní robotická výroba velkorozměrových dílů

Školitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
Popis:
Výzkum plastového 3D tisku na 6-osém robotu prokázal potenciál víceosého nanášení. Navržené výrobní strategie ukázaly zvýšení tisknutelnosti převislých geometrií bez nutnosti existence podpůrných struktur. Další vývoj této oblasti bude směřován ke zvýšení efektivity aditivní výroby a kombinovaní s výplňovými materiály na bázi recyklátů dřeva, které pro finální kvalitu povrchu vyžadují třískové obrábění. Cílem bude dosažení aplikace těchto výrobních postupů v oblasti výroby velkorozměrových forem a jader ve slévárenství.
Poznámka:
Technicko materiální zabezpečení studia: Laboratoř aditivních technologií Ústavu konstruování disponuje laboratorními prostory a špičkovým přístrojovým vybavením (např. stroj Kuka KRHA60, 3D skener ATOS) v rámci centra výzkumu a vývoje NETME. Podpora studia grantovými projekty: Téma disertační práce je propojeno s momentálně řešenými a projekty aplikovaného výzkumu (TAČR). Jedná se o aktuálně řešenou problematiku v oblasti aditivní výroby. Etapy řešení: 1. studium technologických limitů materiálů 2. návrh a testování monitorovacích systémů 3. návrh řízení 4. testování strategie tisku 5. ověření aplikačního potenciálu 6. publikace výsledků
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou