Téma doktorského studia

Funkcionální diferenciální rovnice

Školitel: doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D.
Popis:
Funkcionální diferenciální rovnice jsou zobecněním obyčejných diferenciálních rovnic. Studium jejich vlastností je v mnoha ohledech mnohem obtížnější než u obyčejných diferenciálních rovnic. Budeme se zabývat analýzou kvalitativních vlastností konkrétních funkcionálních diferenciálních rovnic, které se mohou objevit v reálných modelech. Speciálně budeme zkoumat oscilatorické vlastnosti řešení uvažovaných rovnic
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4P-P D-APM P cs Schváleno oborovou radou