Téma doktorského studia

Brněnský design

Školitel: doc. Ing. arch. Jan Rajlich
Popis:
Cílem je uměnovědná studie z oblasti designu vizuálních komunikací ve strojírenství s důrazem na brněnský region a mezinárodní vlivy. Jde o teoretickou práci, která charakterizuje významné osobnosti, podniky a instituce v kontextu vývoje průmyslového designu.
Poznámka:
U uchazeče se předpokládá předchozí studium průmyslového nebo komunikačního designu a portfolio z dotyčné oblasti průmyslového designu (design vizuálních komunikací a produktový design). Řešení tématu nebude vyžadovat zvláštní materiální a technické zabezpečení. Pro řešení postačuje počítačové a dílenské vybavení Ústavu konstruování.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou