Téma doktorského studia

Vývoj matematického modelu kompenzace distorzí planachromatické optiky pro snímání nanometrických deformací ve 3D

Školitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Petr Vosynek, Ph.D.
Popis:
1. Analýza možností integrace kamerové techniky do stereomikroskopu 2. Výzkum korekce distorzí vlivem konstrukce mikroskopu a použité planachromatické optiky 3. Analýza přesnosti / nepřesnosti a identifikace citlivosti měření deformací 4. Návrh řešení s ohledem na proměnnou hloubku ostrosti vlivem nastavení optické soustavy 5. Experiment
Poznámka:
Téma bude zpracováno za finanční podpory projektu FV10482 a ESA ADAAC.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou