Téma doktorského studia

Statistické metody stochastického programování

Školitel: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
Popis:
Mnohé aktuální inženýrské optimalizační problémy vedou na řešení rozsáhlých úloh stochastického programování. Tyto úlohy zahrnují náhodné prvky a vyznačují se speciální strukturou a často i rozsáhlými vstupními daty. Jejich řešení proto pak vyžaduje použití aproximujících scénářových úloh, které jsou vytváženy pomocí vhodných statistických postupů. Cílem navrženého tématu proto je rozvíjet nové a modifikovat existující přístupy k tvorbě aproximujících úloh stochastického programování a k jejich řešení, a to včetně jejich implementace a aplikace.
Poznámka:
Pro technicko-materiální zabezpečení bude využito stávající hardwarové a softwarové vybavení včetně licencí na optimalizační programové nástroje. Další možné stipendium bude řešeno v návrhu česko-norského projektu připravovaného pro další výzvu projektů na podzim roku 2018. Předpokládá se rovněž tématická návaznost na uvedený projekt a v jeho rámci i řešení možnostii stáží v zahraničí.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4P-A D-APM P en Schváleno oborovou radou
2019/20 D4P-P D-APM P cs Schváleno oborovou radou