Téma doktorského studia

Analýza mechanismů opotřebení strojních závitníků a metod zvyšování jejich řezivosti.

Školitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Školitel specialista: Ing. Petra Sliwková, Ph.D.
Popis:
Strojní závitníky jsou dlouhodobě nepostradatelným řezným nástrojem se stabilní pozicí ve výrobních technologiích. V současnosti probíhá jejich modernizace zejména změnou geometrie, aplikací práškové metalurgie pro jádro nástroje a aplikací tvrdých a otěruvzdorných povlaků. Cílem práce je návrh moderního řezného nástroje pro výrobu závitů v konstrukčních ocelí, zejména v zušlechtěném stavu.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4T-P D-STG P cs Schváleno oborovou radou