Téma doktorského studia

Vývoj a aplikace mikroskopu SPM

Školitel: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Zdeněk Nováček, Ph.D.
Popis:
Vývoj prvků mikroskopu SPM a jeho aplikace v oblasti povrchů, tenkých vrstev a nanostruktur. Budou zkoumány možnosti zakomponování tohoto mikroskopu nebo jeho jednotlivých prvků do mikroskopu SEM nebo jiných mikroskopických technik.
Poznámka:
Podpora projekty: TAČR TE01020233: AMISPEC, GAČR P102/12/1881, European Regional Development Fund - CEITEC-CZ.1.05/1.1.00/02.0068 EU 7th Framework Programme No. 286154 - SYLICA a No. 280566 - UnivSEM
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou