Téma doktorského studia

Využití moderních technologií pro návrh výroby řezného nástroje

Školitel: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
Popis:
Výzkum a vývoj návrhu technologie výroby řezného nástroje, který by mohl být využitelný při běžném obrábění v praxi. Cílem výzkumu je návrh technologie výroby prototypu řezného nástroje s podporou technologie reverzního inženýrství, technologie Rapid Prototyping, technologie Rapid Tooling a CAD/CAM aplikací, potenciálně aplikovaných ve výrobní praxi po nezbytných testech řezivosti spojených se silovým rozborem. Význačným přínosem tohoto výzkumu může být dosažení nižšího ekonomického hlediska spojeného s neomezenými možnostmi nastavení tiskových parametrů, analýzou materiálových struktur a aplikací speciálních povlaků na řeznou část nástroje.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4T-P D-STG P cs Schváleno oborovou radou