Téma doktorského studia

Technologie přesného lití s využitím metod rychlého prototypování

Školitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Popis:
Technologie přesného lití na vytavitelný model patří mezi slévárenské technologie dosahující vysoké rozměrové a tvarové přesnosti. Technologie využívá skořepinové formy vycházející z koloidních silikátů na vodní nebo alkoholové bázi. Jejich výroba vyžaduje řízené podmínky gelace a sušení. Moderní metody využívají metod RP, které umožnují výrobu skořepinové formy v řádu několika hodin. Práce je zaměřena na optimalizaci podmínek gelace a sušení s ohledem na vlastnosti keramických forem za normálních a zvýšených teplot. Cílem práce je dále provést analýzu fázových změn a vlastností skořepinové formy během procesu jejího sušení a keramizačního žíhání.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4T-P D-STG P cs Schváleno oborovou radou