Téma doktorského studia

Výzkum a vývoj vysokonapěťových výkonových součástek

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
Školitel specialista: Ing. Petr Bábor, Ph.D.
Popis:
Doktorská práce se bude zabývat výzkumem a vývojem nových vysokonapěťových (> 600V) polovodičových součástek (diod a tranzistorů) pro aplikace v oblasti převodu vysokých elektrických výkonů (High Performance Power Conversion - HPPC) a řízení motorů (Motor Control - MC) v oblasti automobilového průmyslu, obnovitelných zdrojů energie a přenosových soustav. Součástky budou vyvíjeny ve spolupráci s firmou On Semiconductor s cílem rozšířit výrobní portfolio. Doktorská práce bude zaměřena na vývoj nových metod pro diagnostiku a analýzu poruchovosti vyvíjených součástek s využitím přístrojového vybavení v CEITECu
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou