Téma doktorského studia

Pokovení plastových dílů zhotovených 3D tiskem metodou SLM (Selective Laser Melting)

Školitel: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE
Popis:
Úkolem je vypracovat a ověřit metodiku pokovení součástí zhotovených 3D tiskem plastů a stím souvisejících strukturních změn, které nastávají v povlakovaných plastech. Pozornost bude zaměřena zejména na materiály vytvořené metodou SLM (Selective Laser Melting) a na možnost praktické aplikace povlakování na konkrétních výrobcích zhotovených 3D tiskem. Cílem práce bude jednak studium proveditelnosti pokovení/povlakování u konkrétních výrobků zhotovených 3D tiskem metodou SLM, včetně následné praktické aplikace, včetně 3D skenování, 3D vizualizace, 3D tisku s následným pokovením. Využití této technologie například při renovacích, či restaurování starých a opotřebených strojních součástí.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4T-P D-STG P cs Schváleno oborovou radou