Téma doktorského studia

Stabilizace a řízení dynamických systémů vykazujících chaotické chování

Školitel: prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Školitel specialista: Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D.
Popis:
Některé dynamické systémy vykazují komplikované chování, pro které se vžil termín deterministický chaos. Téma je zaměřeno na analýzu vybraných chaotických modelů (vzhledem k co nejširší množině parametrů systému) a jejich stabilizaci s využitím metod výpočetní inteligence.
Poznámka:
Práce bude řešena v rámci projektu FSI-S-17-4785 Inženýrské aplikace pokročilých metod umělé inteligence.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI Ř P cs Schváleno oborovou radou