Téma doktorského studia

Robotika a Bin Picking - Hledání svatého grálu

Školitel: prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
Popis:
Existují tři hlavní typy bin pickingu: strukturovaný, polostrukturovaný a náhodný výběr. Každý z nich představuje rostoucí úroveň složitosti aplikací, nákladů a doby cyklu. Můžeme říci, že náhodný výběr se již blíží hlavnímu proudu současné robotiky (v trendu Industry 4.0). Náhodný výběr vyžaduje konvergenci technologií, zvláště pak tři hlavní komponenty, které zvyšují inteligenci robota: senzory, software a nástroje na konci - efektory. Rozvoj ve všech třech uvedených oblastech nás posunuje blíže k diskutovanému cíli.
Poznámka:
Práce bude řešena v rámci projektu FSI-S-17-4785 Inženýrské aplikace pokročilých metod umělé inteligence. Práce bude řešena ve spolupráci s průmyslovým partnerem: ABB, Universal robots, Staubli. Předpokládají se pracovní stáže a pobyt v centru AI a robotiky v UPC Barcelona.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI Ř P cs Schváleno oborovou radou