Téma doktorského studia

Systém řízení energetických spalovacích jednotek těžkých multikoptér

Školitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
Popis:
Nezadržitelný rozvoj malých létajících bezpilotních prostředků založených na multikoptérách ukazuje možnosti využití i pro vyšší hmotnostní kategorie. Vyvstává zde ovšem problém dostatečné kapacity baterií. Proto se dnes většina návrhů zabývá využitím klasických spalovacích motorů. V rámci práce se předpokládá zhodnocení možností energetického využití spalovacích motorů pro multikoptéry s platícím zatížením do 200kg. Následně pak pro vybrané jednotky zhodnotit a navrhnout systém řízení těchto jednotek s ohledem na odpovídající letové vlastnosti a bezpečnost provozu.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-K D-KPI L K cs Schváleno oborovou radou