Téma doktorského studia

Příprava a analýza GaN nanostruktur

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
Školitel specialista: doc. Ing. Jindřich Mach, Ph.D.
Popis:
GaN zejména kvůli své mu širokému přímému přechodu (3,4 eV) je velmi perspektivní materiál pro polovodičový průmysl. Tento materiál lze připravit ve formě tenkých vrstev, ale také ve formě nanodrátů a nanokrystalů. Lze předpokládat, že prostorovým omezením tohoto materiálů budou pozorovány nové fyzikální vlastností. Studium bude směřovat k přípravě prostorově omezených nanostruktur (nanodráty, nanokrystaly), jejich analýze a studiu fyzikálních vlastností.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou