Téma doktorského studia

Silná vazba v plazmonice

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
Popis:
Doktorské studium se zaměří na výzkum silné vazby mezi lokalizovanými povrchovými plazmony v anténách a excitacemi v jejich rezonančně absorbujících nekovových prostředích, následně pak využít tyto znalosti pro nalezení a aplikaci obecných principů lokalizované plazmově zesílené absorbce. Tento problém bude řešen pro široké elektromagnetické spektrum sahající od střední IR až do viditelné oblasti. Uvedený široký přístup je umožněn obecným průběhem indexu lomu při anomální disperzi, která nástává v oblasti absorbčních píků/pásů materiálů, nezávisle na fyzikálním mechanismu rezonanční absorbce. Navržené téma poskytuje příležitost překonat současnou úroveň znalostí a limitů týkajících se optimalizace lokalizované plazmově zesílené absorbce v režimu silné vazby v široké spektrální oblasti. To umožní provádět výzkum zajímavých jevů, které jsou kromě lokálního ohřevu materiálů rovněž využitelné v oblasti detekce infračerveného zaření a světla, konverze energie, (bio)senzorů, aj.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou