Téma doktorského studia

Plazmonika – povrchové plazmonové polaritony

Školitel: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.
Popis:
Vlastnosti a aplikace povrchových plazmonových polaritonů v nanofotonice: - buzení a detekce plazmonových polaritonů na kovových tenkých vrstvách a nanostrukturách, - výzkum šíření plazmonových polaritonů na površích těchto objektů a jejich aplikace (např. v nanosenzorech).
Poznámka:
Podpora projekty: TAČR TE01020233: AMISPEC
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou