Téma doktorského studia

Nanofotonika – Využití lokalizovaných povrchových plasmonů

Školitel: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.
Popis:
Aplikace plazmonových polaritonů v nanofotonice: - příprava plazmonických nanostruktur (např. nanoantén) a výzkum jejich vlivu na lokální zesílení elmg. pole - aplikace plazmonických nanostruktur pro lokální vybuzení fotoluminesce nebo zvýšení účinnosti fotočlánků.
Poznámka:
Podpora projekty: TAČR TE01020233: AMISPEC, GAČR P102/12/1881, European Regional Development Fund - CEITEC-CZ.1.05/1.1.00/02.0068 EU 7th Framework Programme No. 286154 - SYLICA a No. 280566 - UnivSEM
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou