Doktorský studijní program

Aplikované vědy v inženýrství
Obor: Inženýrská mechanika

Oborová rada:

předseda

prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

člen interní

doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
Energetický ústav

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
Laboratoř přenosu tepla a proudění

člen externí

Ing. Lubomír Junek, Ph.D.
Ústav aplikované mechaniky s.r.o. Brno

Ing. Milan Kořista, Ph.D.
Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., Brno

RNDr. Vladimír Opluštil
UNIS a.s. Brno