Téma doktorského studia

Vývoj kompozitní struktury s integrovanou piezoelektrickou vrstvou

Školitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.
Popis:
Chytré materiály a aplikace jsou v současnosti vyvíjeny pro letecký průmysl jako autonomně se monitorující a samo-opravující struktury křídla a cílem výrobců je nasadit tyto chytré materiály i na trup letadla. Také chytré oblečení má velký potenciál pro sportovní využití a zdravotní péči. Hlavní cil této disertační práce je vývoj takovýchto chytrých mechanických součástí s integrovanou piezoelektrickou vrstvou nebo potahem. Piezoelektrická vrstva může být použita pro snímání naměřených dat tak i pro získávání energie z dynamického chování použitých komponent. Vyvinuté součásti mohou monitorovat samy sebe a poskytnout informace pro aplikace průmyslu 4.0.
Poznámka:
Téma navazuje na součásně řešené projekty GAČR - LAMPA a projekt GAČR ve spolupráci s UTB na smart materiály. Dále je řešení těchto materiálů součástí výzkumných aktivit projektu NCK MESTEC.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou