Téma doktorského studia

Diagnostika elektrických pohonů založena na strojovém učení v oblasti bezpečnostních aplikací

Školitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., FEng.
Školitel specialista: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Popis:
Využití strojového učení se v dnešní době velice rozšiřuje. Jedním z velkých problému v této oblasti je získávání relevantních dat pro učení. Data ze skutečných měření je u technických soustav do určité míry možné nahradit data ze simulací. Avšak využití modelů je komplikované díky zjednodušování využitích při tvorbě modelů. Cílem práce je navrhnout metodiku využití matematických modelů elektrických pohonů pro strojové učení využitelné v oblasti diagnostiky. V rámci práce bude také provedeno experimentální ověření na reálných pohonech.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-K D-KPI S K cs Schváleno oborovou radou
2019/20 D4Z-P D-KPI S P cs Schváleno oborovou radou