Téma doktorského studia

Vývoj adaptivních železničních ložisek se zvýšenou životností

Školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Školitel specialista: Ing. Libor Nohál, Ph.D.
Popis:
Téma je zaměřeno na vývoj železničních nápravových ložisek se zvýšenou životností na základě studia vlivu kontaktních parametrů a integrity povrchu. Jedná se o vývojovou práci, jejíž součástí je návrh fyzikálního modelu ložiska a metody pro aktivní monitorování provozního stavu.
Poznámka:
Předpokládá se spolupráce na řešených projektech TA ČR a MPO.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou