Téma doktorského studia

Vývoj chytrého mazacího systému s proaktivním řízením

Školitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
Popis:
Cílem je vyvinout a implementovat mazací systém, který při své činnosti aktivně využívá informace o aktuálním stavu maziva a chování mazaného uzlu. Jedná se o vývojovou práci, která na základě experimentálního výzkumu povede k vytvoření autonomního mazacího systému.
Poznámka:
Motivace: Požadavky na autonomní provoz v koncepci Průmyslu 4.0 formují nové výzvy pro vývoj mazacích systémů. Nové poznatky, technologie a diagnostické metody umožní zavést do průmyslu novou generací chytrých zařízení. Benefity: Přátelský a motivující kolektiv, pracovní pozice v průběhu studia, velmi dobré finanční ohodnocení, placené jazykové a odborné kurzy, studijní pobyty na prestižních zahraničních univerzitách, účast na tuzemských i zahraničních konferencích, jednorázové odměny, pružná pracovní doba, možnost navazující vědecké nebo akademické kariéry. Více na: http://www.phdmise.cz
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou