Téma doktorského studia

Nestability mazacích filmů v hydrodynamických ložiscích

Školitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
Popis:
Cílem je objasnit mechanismy rozvoje nestabilit mazacího filmu s využitím simulátoru se safírovým ložiskem. Jedná se o experimentální práci, jejíž součástí je vývoj testovacího zařízení a metod pro měření tloušťky, teploty a toku maziva v hydrodynamických ložiscích.
Poznámka:
Motivace: Přestože v posledním desetiletí došlo k významnému snížení třecích ztrát v pohonech vozidel, je třením zmařena čtvrtina energie potřebná pro jejich pohyb. Na ztrátách se nejvíce podílejí ložiska a převodové, vačkové a klikové mechanismy. Nové technologie modifikace povrchů, studium mechanismů mazání a vlastností maziv umožní další snižování spotřeby paliva a emisní zátěže. Benefity: Přátelský a motivující kolektiv, pracovní pozice v průběhu studia, velmi dobré finanční ohodnocení, placené jazykové a odborné kurzy, studijní pobyty na prestižních zahraničních univerzitách, účast na tuzemských i zahraničních konferencích, jednorázové odměny, pružná pracovní doba, možnost navazující vědecké nebo akademické kariéry. Více na: http://www.phdmise.cz
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou