Téma doktorského studia

Tribologie kontaktu kola a kolejnice

Školitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
Popis:
Cílem je objasnit chování látek ovlivňujících tření v kontaktu kola a kolejnice v závislosti na složení třecí vrstvy, která přirozeně vzniká na povrchu kontaktních těles. Jedná se o experimentální práci zkoumající interakci přírodních kontaminantů a dalších látek cíleně aplikovaných do kontaktu kola a kolejnice.
Poznámka:
Motivace: Ročně se ve světě po železnici přepraví více než 10 bilionů tun nákladu na kilometr. To je možné díky přenosu sil mezi kolem a kolejnicí prostřednictvím kontaktu o velikosti lidského nehtu. Řízení tření v těchto kontaktech prostřednictvím inteligentních systémů přinese snížení opotřebení a environmentální zátěže a zvýšení efektivity přenosu energie. Benefity: Přátelský a motivující kolektiv, pracovní pozice v průběhu studia, velmi dobré finanční ohodnocení, placené jazykové a odborné kurzy, studijní pobyty na prestižních zahraničních univerzitách, účast na tuzemských i zahraničních konferencích, jednorázové odměny, pružná pracovní doba, možnost navazující vědecké nebo akademické kariéry. Více na: http://www.phdmise.cz
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou